รายละเอียดข่าวสาร/กิจกรรม

งานวิ่ง "ศรีประจันต์ มินิมาราธอน" ครั้งที่ 5

งานวิ่ง "ศรีประจันต์ มินิมาราธอน" ครั้งที่ 5

วันที่จัดงาน: วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 05.30 - 09.00 น.
สถานที่จัดงาน: ที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสมทบทุนเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ช่วยเหลือนักเรียนในพื้นที่อำเภอศรีประจันต์ที่ขาดโอกาสทางการศึกษา

ประเภทการเข้าร่วมกิจกรรม มีทั้งหมดดังนี้

1. FUNRUN 5 Km. ระยะ 5 Km. ราคา 400 บาท
2. MINI MARATHON 10 Km. ระยะ 10 Km. ราคา 500 บาท

การชำระเงิน

สามารถโอนเงินเข้าที่ ธนาคารกสิกรไทย เลขบัญชี xxx-x-xxxxxx ชื่อบัญชี ศรีประจันต์ มินิมาราธอน (ต้องแนบหลักฐานการโอนเงิน ในการสมัครทันที)

ของที่ระลึก

1. เหรียญที่ระลึก
2. เสื้อที่ระลึก
3. e-BiB

ช่องทางการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00-18.00 น สถานที่: หอประชุมใหญ่ โรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุข
- กรณีรับด้วยตัวเอง หลักฐานในการรับเสื้อ + BIB ใช้เลขที่สมัคร + บัตรประชาชน
- กรณีรับเสื้อ+เบอร์วิ่ง แทนคนอื่น ใช้เลขที่สมัคร + บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
- ในกรณี เป็นผู้สมัครให้คนอื่น แล้วจะรับแทนใช้เลขสมัคร+บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัครเท่านั้น
(เอกสารที่ใช้ในรับเสื้อ+BIB บัตรประชาชน หรือเลขที่สมัคร สามารถแคปเจอร์รูปภาพใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือได้)