รายละเอียดข่าวสาร/กิจกรรม

ขอเชิญร่วมทำบุญวันบูรพาจารย์

   ขอเชิญร่วมทำบุญวันบูรพาจารย์ และร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เพื่อนำเงินที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและจัดสร้างหลังคาคลุมทางเดินเชื่อมระหว่างอาคารเรียน
   สามารถโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน สาขาศรีประจันต์ บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก ชื่อบัญชี โรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข” (ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ปี 64) เลขที่บัญชี 020357546389